The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.

– Elenor Roosevelt

Tenk at du nettopp har forvillet deg inn i vårt eventyr. Her kan du lese om erfaringer og historier fra dagliglivet til return2sender sine volontører i Haifa, Jerusalem og Tel Aviv. Hvert år sender vi ut unge mennesker som ønsker å oppleve det spennende landet, å bli styrket i troen og få erfare en ny kultur.

Som i alle eventyr vil det være dager som er bedre enn andre, oppgaver som er mer spennendene enn andre og været vil trolig også variere noe. Men felles for alle er at en får være med å tjene og å bygge opp mennesker i troen på Jesus gjennom ulike oppgaver. Og en får utviklet troen, får nye erfaringer og en får en unik opplevelse for livet.

Vi ønsker deg velkommen til å få ta del i det.


Siste innlegg